Výroční valná hromada SDH – 10. prosince 2011

V sobotu 10. prosince 2011 se konala v místním kulturním zařízení výroční schůze Sboru dobrovolných hasičů Pošná.

Na začátku schůze starosta sboru Radek Klika mimo jiné přivítal přítomné členy a také hosty z Dolu a Velké Chyšky, poté shrnul působení sboru za minulý rok. Nejduležitější akcí roku 2011 byly bezesporu oslavy 115. výročí založení SDH v Pošné. U příležitosti těchto oslav se zde 11. června také konala okrsková soutěž. Za další důležité akce byla zmíněna např. lednová zabíjačka, únorový hasičský ples a dětský maškarní ples, dubnové pálení čarodějnic, srpnové pouťové posezení a pečení prasete a další.

Poté bylo předáno slovo pokladníkovi sboru, Stanislavu Macháčkovi, který shrnul letošní rok především ze strany financí a informacemi o stavu účtu SDH.

Po přednesení návrhu činnosti na příští rok starostou sboru si vzal krátce slovo také host z Velké Chyšky. Následně byla schůze ukončena diskuzí a po občerstvení pokračoval večer svou neoficiální částí, během  které mimo jiné proběhlo promítání videa z okrskové soutěže a z masopustního průvodu, který byl v obci po delší době obnoven. Obě videa byla natočena a také sestřihána panem Josefem Kučerou, za což mu velice děkujeme. Na památku dostali členové sboru i hosté obě videa ve formě DVD doplněná povedeným obalem jako z profesionální produkce, který připravil Zdeněk Klika.