Výroční schůze 2023

V sobotu 7. ledna 2023 se konala výroční valná hromada SDH Pošná.

Po úvodním přivítání starostou sboru Radkem Klikou pokračovala schůze výčtem akcí a aktivit, které proběhly od poslední schůze. Z finančního pohledu shrnul proběhnuvší akce i pokladník sboru Stanislav Macháček, který zároveň přednesl informace o finanční situaci sboru. Následně jsme probrali plán akcí na rok 2023.

Poté dostal slovo pan Václav Hána (host z SDH Přáslavice), který nás informoval o dění v okrsku Velká Chyška, chystaných akcích a termínu okrskové soutěže. Naši schůzi navštívili také zástupci SDH Důl, kteří mimo jiné přednesli přání do nového roku.

Po skončení oficiální části valné hromady bylo pro všechny připraveno pohoštění a probíhala volná diskuze.

Děkujeme všem za účast.

Níže naleznete několik fotografií ze sobotního večera.