Výroční valná hromada SDH – 11. prosince 2010

V sobotu 11. prosince se v sále kulturního zařízení obce Pošná konala výroční schůze SDH Pošná, jež se letos těšila velkému zájmů členů sboru. Schůzi zahájil starosta sboru Radek Klika, přivítal hosty – zástupce SDH Důl a zástupce okrsku Velká Chyška pana Libora Kepku. Poté byla zhodnocena činnost sboru za rok letošní a dále byl nastíněn plán činnosti pro rok příští. Dále si vzal slovo hospodář sboru Stanislav Macháček, který přednesl podrobnou zprávu o hospodaření za rok 2010

a Libor Kepka pak přítomné informoval o novinkách v rámci sdružení hasičů na všech úrovních, hlavně však v rámci našeho okresu a okrsku. Tím byl program schůze vyčerpán a po přání všeho nejlepšího do nového roku starosta sboru ukončil oficiální část večera. Po občerstvení ve formě vepřového řízku a salátu byl již čas na diskuze o všem možném i nemožném za doprovodu hudby v podání pánů Šaška a Brázdy. Fotky můžete zhlédnout zde.