Výroční valná hromada SDH Pošná

V sobotu 12. prosince proběhla v místním kulturním zařízení zvaném Lékárna výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Pošné. Schůze se zúčastnilo celkem 24 hostů – 21 členů SDH Pošná, 2 členové SDH Důl a za okrsek Velká Chyška velitel okrsku pan Libor Kepka. Po zahájení, přivítání hostů a minutě ticha za zemřelé členy sboru, přednesl starosta sboru Radek Klika zprávu o činnosti za uplynulý rok.

Zmíněn tak byl hasičský ples, dětský karneval, dětský den, pouť, pomoc při budování dětského hřiště, pomoc v obci Důl při odstraňovaní škod napáchaných přívalovými dešti dne 1. července, brigády, sběry kamene – všechny akce, které hasiči pořádali či kterých se zúčastnili. Z tohoto výčtu je vidět, že práce hasičů je rozmanitá a je nezanedbatelným přínosem pro život obce. Dále byl nastíněn plán na rok 2010. Hospodář sboru Stanislav Macháček dále přednesl zprávu shrnující hospodaření za uplynulý rok.

Dalším bodem byla volba členů výboru – starosty, jednatele, velitele, zástupce velitele, hospodáře a revizorů účtu. Na funkci starosty byli na členské schůzi v říjnu navrženi dva kandidáti – Radek Klika a Zdeněk Pavlas, který nakonec svou kandidaturu stáhl. Na funkci jednatele byl navržen Antonín Votápek, na hospodáře Stanislav Macháček, na revizory účtu – Miroslav Chramosta a David Kropáček, na zástupce velitele – Jan Kovář. Výše zmínění navržení kandidáti byli členskou základnou potvrzeni. Na funkci velitele byli navrženi dva adepti – stávající velitel Luděk Brothánek a Josef Novosad. Z této volby vzešel poměrem nový velitel – Josef Novosad.

Po volbě se ujal slova pan Libor Kepka, který přednesl zprávu o činnosti v rámci okrsku a dále informoval přítomné o novinkách na úrovni okresní. Pochvalně hodnotil činnost sboru a všem přítomným popřál mnoho zdaru do nového roku. Závěr schůze patřil vyhlášení výsledků voleb a závěrečnému slovu starosty sboru. Poté bylo hostům servírováno pohoštění ve formě guláše a následovala volná diskuze.

Více fotografií najdete ve Fotogalerii.