Dětský den 2009

Je to již 59 let, kdy se poprvé – ve čtvrtek 1. června roku 1950 slavil ve více než padesáti zemích světa Mezinárodní den dětí. Tento den má upozornit celosvětovou veřejnost na potřeby a práva dětí, proto jsou u jeho příležitosti připravovány nejrůznější společenské či sportovní akce. Sbor dobrovolných hasičů v Pošné připravil na sobotu 30. května pro děti program s hasičskou tématikou.

Dopoledne se děti vydaly na stanici Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina v Pacově, kde si prohlédly zařízení stanice, techniku a byly seznámeny se základy práce profesionálních hasičů. Poté si mohly vyzkoušet, jak probíhá vyprošťování zraněných osob z havarovaného automobilu pomocí hydraulických nůžek, čehož většina se zájmem a zápalem využila. Tím byla dopolední část programu zakončena a takřka plný autobus se vydal zpět do Pošné.

Na odpoledne připravili místní hasiči ukázku hašení požáru a děti tak měly – většinou poprvé – možnost držet v rukou hasičskou proudnici a zasáhnout proudem vody improvizované terče. I zde byla viditelná snaha a zápal malých potenciálních hasičů a hasiček… To však ještě nebylo vše, protože nad požární nádrží vzplálo pár balíků slámy a hasiči dětem předvedli jejich zahašení.

Vzhledem k tomu, že tou dobou začínalo již silně pršet se děti přesunuly do místního kulturního zařízení, kde pro ně připravil Volnočasový program a kroužek angličtiny Pošná odpoledne plné vědomostních a dovednostních soutěží. Děti si tak z celého dne odnášely nejen spoustu nových zážitků, ale i sladké ceny a diplomy.

Fotogalerie